Nyckeltal för Psykoterapistiftelsen för främjandet av Psykisk hälsa

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)2 3783681 9872872 93611
Eget kapital (tkr)286317263192783705541
Kostnader / Totala intäkter i %213421250001600
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9479991037829004800
KommentarStiftelsen har inte haft någon aktiv insamling detta år.
Kommentar