Nyckeltal för Mind

Org nr: 802002-7291 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)20 19430 03744 468
Eget kapital (tkr)5 0759 88612 858
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%
Kommentar