Nyckeltal för Mind

Org nr: 802002-7291 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)13 60120 19430 037
Eget kapital (tkr)3 1305 0759 886
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%
Kommentar