Nyckeltal för Fonden för Psykisk Hälsa

Org nr: 802017-5504 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 7494 9741 465
Eget kapital (tkr)1 1563 1421 531
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar