Nyckeltal för Fonden för Psykisk Hälsa

Org nr: 802017-5504 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)7911 7494 974
Eget kapital (tkr)3201 1563 142
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)58%
Kommentar