Nyckeltal för Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse

Org nr: Stiftelse

År2006200720082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)97638113915023
Eget kapital (tkr)776867714924487493502
Kostnader / Totala intäkter i %851731202952117
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0008856000
KommentarStiftelsen har haft ringa intäkter under året men kostnaderna har endast varit grundläggande. Utdelning kommer att sker under 2009.Stiftelsen har under 2010 haft ringa intäkter och endast nödvändiga kostnader.Stiftelsen har haft ringa intäkter och endast grundläggande kostnader.Stiftelsen har haft mycket ringa intäkter detta år och endast grundläggande kostnader.
Kommentar