Nyckeltal för Dreamcenter Ideell Förening

Org nr: 855101-5343 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 3038821 950
Eget kapital (tkr)432114444
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar
Dreamcenter Ideell Förening | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.