Nyckeltal för Ågrenska Vänskapsföreningen

Org nr: 857209-4152 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 7041 2751 081
Eget kapital (tkr)74302494
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar