Nyckeltal för Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond

Org nr: 802012-4999 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3 29710 3835 210
Eget kapital (tkr)27 41634 27335 225
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar
Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.