Nyckeltal för Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Org nr: 822002-0187 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)8 8297 4728 994
Eget kapital (tkr)-538-589-175
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar