Nyckeltal för Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Org nr: 822002-0187 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)14 3118 7348 829
Eget kapital (tkr)3 144535-538
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar