Nyckeltal för Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688 Trossamfund

År201820192020
Totala intäkter (tkr)407 812455 975402 840
Eget kapital (tkr)711 686683 312650 063
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%
Kommentar