Nyckeltal för Friluftsfrämjandet

Org nr: 802003-0303 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)94 666102 506127 879
Eget kapital (tkr)19 42521 07629 619
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar