Nyckeltal för Friluftsfrämjandet

Org nr: 802003-0303 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)77 01594 666102 506
Eget kapital (tkr)21 84819 42521 076
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar