Nyckeltal för Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Org nr: Stiftelse

År201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)392260370
Eget kapital (tkr)21 20716 51616294
Kostnader / Totala intäkter i %04317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %29057
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2010. Stiftelsen har under 2010 haft marknadsföring för att öka kännedomen om stiftelsen. Reserverade medel kommer att utdelas under kommande år.Ansökningarna som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.Alla ansökningar som kommit in har inte varit av tillräckligt god kvalitet.
Kommentar