Nyckeltal för Folk & Språk

Org nr: 802014-9228 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)8 0937 3899 540
Eget kapital (tkr)2165321 131
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar