Nyckeltal för Folk & Språk

Org nr: 802014-9228 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 3899 5404 478
Eget kapital (tkr)5321 131292
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar
Folk & Språk | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.