Nyckeltal för EFS -Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Org nr: 802000-8184 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)81 163111 218105 272
Eget kapital (tkr)36 79053 48460 533
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar