Nyckeltal för Björkåfrihet

Org nr: 829500-1112 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)16 05812 9998 284
Eget kapital (tkr)25 58824 33220 995
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Kommentar
Björkåfrihet | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.