Nyckeltal för Föreningen Emmaus Björkå

Org nr: 829500-1112 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)22 7276 55416 058
Eget kapital (tkr)31 74125 33725 588
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)109%
Kommentar