Nyckeltal för ECPAT Sverige

Org nr: 802402-5499 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)17 77818 54823 737
Eget kapital (tkr)13 4224 8497 730
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%
Kommentar