Nyckeltal för Djurskyddet Sverige

Org nr: 802000-6832 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11 94212 02617 069
Eget kapital (tkr)15 92015 4767 684
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar
Djurskyddet Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.