Nyckeltal för Förbundet Djurens Rätt

Org nr: 802002-4496 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)47 73846 97149 116
Eget kapital (tkr)74 96177 15783 428
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar
Förbundet Djurens Rätt | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.