Nyckeltal för Diakonia

Org nr: 802017-3517 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)519 083581 863560 981
Eget kapital (tkr)100 504147 021154 209
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar