Nyckeltal för Convictus

Org nr: 802012-1581 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11 94912 49315 051
Eget kapital (tkr)1 7591 7581 692
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar