Nyckeltal för Civil Rights Defenders

Org nr: 802011-1442 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)91 45389 060101 770
Eget kapital (tkr)4 3563 0185 789
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar