Nyckeltal för Cancerhjälpen

Org nr: 816000-5958 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 1827 9397 615
Eget kapital (tkr)3 3272 5232 291
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar