Nyckeltal för Cancerhjälpen

Org nr: 816000-5958 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 9397 6155 510
Eget kapital (tkr)2 5232 2912 401
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar