Nyckeltal för Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder

Org nr: 815200-2583 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)46 35652 38454 128
Eget kapital (tkr)902 696949 166864 049
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar