Nyckeltal för Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder

Org nr: 815200-2583 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)52 38454 12834 004
Eget kapital (tkr)949 166864 049862 294
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar