Nyckeltal för Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer

Org nr: 802005-3370 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)803 267754 081843 147
Eget kapital (tkr)2 242 8061 858 6821 642 940
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)121%
Kommentar