Nyckeltal för Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer

Org nr: 802005-3370 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)754 081843 147853 420
Eget kapital (tkr)1 858 6821 642 9401 677 831
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)134%
Kommentar