Nyckeltal för CancerRehabFonden

Org nr: 802008-3534 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)15 11512 75312 574
Eget kapital (tkr)17 15712 74713 286
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar