Nyckeltal för CancerRehabFonden

Org nr: 802008-3534 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)13 62615 11512 753
Eget kapital (tkr)19 85317 15712 747
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)108%
Kommentar