Nyckeltal för Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

Org nr: 802009-9688 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)5 1554 6603 741
Eget kapital (tkr)5 9176 3956 706
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar
Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.