Nyckeltal för Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

Org nr: 802009-9688 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 6603 7413 065
Eget kapital (tkr)6 3956 7066 848
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar