Nyckeltal för BLLF Sweden

Org nr: 802016-0100 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 2491 9381 602
Eget kapital (tkr)641587522
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar