Nyckeltal för Blekinge Cancerförening Kungsljuset

Org nr: 835001-0651 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)14065462
Eget kapital (tkr)410251505
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)165%
Kommentar