Nyckeltal för Blekinge Cancerförening Kungsljuset

Org nr: 835001-0651 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)6546285
Eget kapital (tkr)251505405
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)34%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)179%
Kommentar