Nyckeltal för Bharat Indien-Bistånd

Org nr: 898800-8341 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)673751676
Eget kapital (tkr)10410499
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar