Nyckeltal för Bharat Indien-Bistånd

Org nr: 898800-8341 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)676744614
Eget kapital (tkr)999495
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar