Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)8 77810 09112 023
Eget kapital (tkr)54 10256 97660 537
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar