Nyckeltal för Barnens Hopp

Org nr: 802407-2681 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 3591 5151 598
Eget kapital (tkr)154332730
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%
Kommentar