Nyckeltal för Barnens Hopp

Org nr: 802407-2681 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 0469921 359
Eget kapital (tkr)100139154
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar