Nyckeltal för Autism- och Aspergerförbundet

Org nr: 802008-1348 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)11 91911 38316 985
Eget kapital (tkr)5 5915 6418 204
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%
Kommentar