Nyckeltal för Astma- och Allergiförbundet

Org nr: 802005-7512 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)29 17531 76228 641
Eget kapital (tkr)18 02017 79618 826
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar