Nyckeltal för Astma- och Allergiförbundet

Org nr: 802005-7512 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)27 20029 17531 762
Eget kapital (tkr)19 94918 02017 796
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar