Nyckeltal för Assyrier utan Gränser

Org nr: 802436-5481 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 017875805
Eget kapital (tkr)1022711
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar