Nyckeltal för Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Org nr: 802012-8925 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)6 6426 3157 124
Eget kapital (tkr)1 1711 1361 688
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar