Nyckeltal för Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Org nr: 802012-8925 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)6 7766 6426 315
Eget kapital (tkr)1 2031 1711 136
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar