Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Anders Gernandts Minnesfond

Org nr: Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010
Totala Intäkter Netto(tkr)51212813115996
Eget kapital (tkr)192207198147140
Kostnader / Totala intäkter i %137212917
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %13169512292
KommentarStiftelsen köper in hästar som sedan lånas ut till behandlingshem för unga kvinnormed missbruksproblem. Hästarna ägs av stiftelsen och tas därför upp som en tillgång i balansräkningen. Endast den årliga avskrivningen kan då redovisas som en ändamålskostnad. Under 2006 köpte stiftelsen in två hästar.Stiftelsen köper in hästar som sedan lånas ut till behandlingshem för unga kvinnor med missbruksproblem. Hästarna ägs av stiftelsen och tas därför upp som en tillgång i balansräkningen. Endast den årliga avskrivningen kan då redovisas som en ändamålskostnad. Under 2007 köpte stiftelsen in hästar för 81 000 kr.
Kommentar