Nyckeltal för Amnesty International, svenska sektionen

Org nr: 802004-0401 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)123 925142 516139 339
Eget kapital (tkr)75 82652 18849 387
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar