Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)41 18040 01137 636
Eget kapital (tkr)8 7296 4025 708
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar