Nyckeltal för Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer

Org nr: 864501-7768 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar