Nyckeltal för Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi

Org nr: 802449-7073 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.