Nyckeltal för Farmaceuter utan Gränser

Org nr: 817606-4387 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Farmaceuter utan Gränser | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.