Nyckeltal för Stiftelsen Våga va' dig själv

Org nr: 802424-9313 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Stiftelsen Våga va' dig själv | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.