Nyckeltal för Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour

Org nr: 848001-1843 Ideell förening

År2020
Totala intäkter (tkr)1 966
Eget kapital (tkr)150
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)121%
Kommentar
Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.