Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden

Org nr: 802481-2136 Insamlingsstiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)58
Eget kapital (tkr)62
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar