Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: 829000-8088 Stiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)56 622
Eget kapital (tkr)198 578
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)111%
Kommentar