Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Org nr: 829000-8088 Stiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar