Nyckeltal för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitte´

Org nr: 802004-3850 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar