Nyckeltal för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Org nr: 802004-3850 Ideell förening

År2020
Totala intäkter (tkr)64 604
Eget kapital (tkr)17 646
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar