Nyckeltal för Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Org nr: 802440-6186 Ideell förening

År2020
Totala intäkter (tkr)1 198
Eget kapital (tkr)284
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)106%
Kommentar