Nyckeltal för West Pride

Org nr: 802442-0641 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)5 2103 776
Eget kapital (tkr)9631 532
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)57%
Kommentar
West Pride | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.