Nyckeltal för Barnrättsbyrån Sverige

Org nr: 802490-6771 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)8 307
Eget kapital (tkr)2 127
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar
Barnrättsbyrån Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.