Nyckeltal för Barnrättsbyrån Sverige

Org nr: 802490-6771 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)8 3077 904
Eget kapital (tkr)2 1272 161
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)58%
Kommentar