Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro

Org nr: 802481-2359 Insamlingsstiftelse

År2020
Totala intäkter (tkr)5 323
Eget kapital (tkr)5 273
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)185%
Kommentar