Nyckeltal för Help at Hand

Org nr: 802502-3220 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)1 7201 432
Eget kapital (tkr)745734
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar